جمع آوری فاضلاب [فاضلاب شهری/1]

مولف:
محمد تقی منزوی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
جمع آوری فاضلاب [فاضلاب شهری/1] عنوان کتابی است از محمد تقی منزوی که در 249 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فاضلاب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی منزوی، کتاب‌های آبرسانی شهری(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، تصفیه فاضلاب(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.