فیزیک جدید

گروه مولفان:
کنت کرین (نویسنده) | منیژه رهبر (مترجم) | بهرام معلمی (مترجم)

ناشر:
مرکز نشر دانشگاهی

درباره کتاب:
فیزیک جدید عنوان کتابی است از کنت کرین با ترجمه‌ی بهرام معلمی که در 759 صفحه و توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Modern physics. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کنت کرین، کتاب‌های فیزیک نوین(نوپردازان)، فیزیک نوین(نوپردازان)، فیزیک نوین(جاودان خرد)، راهنمای حل مسئله های فیزیک نوین(نوپردازان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان
موضوعات کتاب
فیزیک