توپولوژی عمومی

گروه مولفان:
ژاک دیکسمیه (نویسنده) | علینقی زند (مترجم) | بیژن شمس (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
توپولوژی عمومی عنوان کتابی است از ژاک دیکسمیه با ترجمه‌ی بیژن شمس که توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Topologie generale. موضوع اصلی این کتاب توپولوژی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,300 تومــان
موضوعات کتاب
توپولوژی