برنامه درسی پنهان

مولف:
حسین اسکندری (نویسنده)

ناشر:
نسیما

درباره کتاب:
برنامه درسی پنهان عنوان کتابی است از حسین اسکندری که توسط انتشارات نسیما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برنامه ریزی درسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین اسکندری، کتاب‌های پوست نارنج(نسیما)، انگشت اشاره ات کجا را نشانه رفته است؟(نسیما)، وقتی خانه ای برفی می سازی هیچ وقت دلت نمی خواهد آفتابی بر آن بتابد!(نسیما)، می خواهم عاشق شوم، اجازه هست؟(نسیما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.