آمار کاربردی -جلد 2

مولف:
محمد بامنی مقدم (نویسنده)

ناشر:
شرح

درباره کتاب:
آمار کاربردی -جلد2 عنوان کتابی است از محمد بامنی مقدم که در 490 صفحه و توسط انتشارات شرح در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بامنی مقدم، کتاب‌های کنترل کیفیت آماری(شرح)، تحلیل آماری(شرح)، طرح ریزی، کنترل و بهبود کیفیت(شرح)، آمار و کاربرد آن در مدیریت(شرح)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.