متمم مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان:
عسگر آجودانی (نویسنده) | فردینانز پیر بیر (نویسنده)

ناشر:
نیک پی

درباره کتاب:
متمم مقاومت مصالح -جلد1 عنوان کتابی است از عسگر آجودانی که توسط انتشارات نیک پی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاومت مصالح است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عسگر آجودانی، کتاب‌های راهنمای تدریس و حل مسائل مقاومت مصالح(دانشگاه امام حسین (ع))، مقاومت مصالح(دانشگاه امام حسین (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.