حسابداری صنعتی و حسابداری شرکت های سهامی و تضامنی

مولف:
منصور بروجردیان (نویسنده)

ناشر:
کاوش پرداز

درباره کتاب:
حسابداری صنعتی و حسابداری شرکت های سهامی و تضامنی عنوان کتابی است از منصور بروجردیان که توسط انتشارات کاوش پرداز در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شرکت های تضامنی است. از منصور بروجردیان، کتاب اصول حسابداری(کاوش پرداز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.