کتاب جامع کارآفرینی (اولین کتاب جامع درس و تست کارآفرینی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
محمود احمدپور (نویسنده) | بهروز جمالی (نویسنده) | احسان قاسمی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
کتاب جامع کارآفرینی (اولین کتاب جامع درس و تست کارآفرینی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از احسان قاسمی که در 246 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از احسان قاسمی، کتاب‌های تبلیغات نوآورانه در عصر حاضر(کتابخانه فرهنگ)، 1000 پرسش، 10 آزمون بازاریابی(موسسه کتاب مهربان نشر)، کتاب جامع کارآفرینی(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.