آیرودینامیک (اصول بنیادین) -جلد 1

گروه مولفان:
جان دیوید اندرسن (نویسنده) | احمد عمارتی (مترجم)

ناشر:
صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوا فضا

درباره کتاب:
آیرودینامیک (اصول بنیادین) -جلد1 عنوان کتابی است از جان دیوید اندرسن با ترجمه‌ی احمد عمارتی که در 340 صفحه و توسط انتشارات صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوا فضا در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Fundamentals of aerodynamics، 3rd ed، c2001. موضوع اصلی این کتاب آیرودینامیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان دیوید اندرسن، کتاب‌های مبانی آئرودینامیک(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، آشنایی با پرواز(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، آشنایی با پرواز(مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع)، آشنایی با پرواز(مجتع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,200 تومــان
موضوعات کتاب
آیرودینامیک