شیمی تجزیه برای مهندسی مواد

گروه مولفان:
حمیدرضا ابراهیمی (نویسنده) | محسن کیوانفرد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

درباره کتاب:
شیمی تجزیه برای مهندسی مواد عنوان کتابی است از محسن کیوانفرد که در 168 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی تجزیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,400 تومــان
موضوعات کتاب
شیمی تجزیه