مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حسابداری -جلد 2

گروه مولفان:
مجتبی زمانی (نویسنده) | محبت رضایی (نویسنده) | مجید علیزاده (نویسنده)

ناشر:
پردازشگران

درباره کتاب:
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حسابداری -جلد2 عنوان کتابی است از مجتبی زمانی که توسط انتشارات پردازشگران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجتبی زمانی، کتاب‌های گلنار(هستان)، مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حسابداری(پردازشگران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.