ابزار شناسی عمومی (اصول و کاربرد)

گروه مولفان:
امیر خاکزاد (مترجم) | اکبر شیرخورشیدیان (مترجم)

ناشر:
طراح

درباره کتاب:
ابزار شناسی عمومی (اصول و کاربرد) عنوان کتابی است با ترجمه اکبر شیرخورشیدیان که در 303 صفحه و توسط انتشارات طراح در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Tools and theiruses. موضوع اصلی این کتاب ابزار است.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
ابزار