ابزار شناسی عمومی (اصول و کاربرد)

گروه مولفان:
امیر خاکزاد (مترجم) | اکبر شیرخورشیدیان (مترجم)

ناشر:
طراح

درباره کتاب:
ابزار شناسی عمومی (اصول و کاربرد) عنوان کتابی است با ترجمه اکبر شیرخورشیدیان که در 303 صفحه و توسط انتشارات طراح در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Tools and theiruses. موضوع اصلی این کتاب ابزار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
ابزار