پژوهشگران معاصر ایران -جلد 6

مولف:
هوشنگ اتحاد (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
پژوهشگران معاصر ایران -جلد6 عنوان کتابی است از هوشنگ اتحاد که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محققان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هوشنگ اتحاد، کتاب‌های پژوهشگران معاصر ایران(فرهنگ معاصر)، پژوهشگران معاصر ایران(فرهنگ معاصر)، پژوهشگران معاصر ایران(فرهنگ معاصر)، پژوهشگران معاصر ایران(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
محققان -- ایران