فرهنگ فارسی عمید (واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی)

مولف:
حسن عمید (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ نما

درباره کتاب:
فرهنگ فارسی عمید (واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی) عنوان کتابی است از حسن عمید که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن عمید، کتاب‌های فرهنگ فارسی عمید(پارمیس)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان