فرهنگ فارسی عمید (واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی)

مولف:
حسن عمید (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ نما

درباره کتاب:
فرهنگ فارسی عمید (واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی) عنوان کتابی است از حسن عمید که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از حسن عمید، کتاب‌های فرهنگ فارسی عمید(پارمیس)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان