پادشاهی منوچهر -جلد 3

گروه مولفان:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده) | سید محمد دبیرسیاقی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
پادشاهی منوچهر -جلد3 عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.