پادشاهی منوچهر -جلد 3

گروه مولفان:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده) | سید محمد دبیرسیاقی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
پادشاهی منوچهر -جلد3 عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.