تاریخ کامل ایران (از تاسیس سلسله ماد تا انقراض قاجاریه)

مولف:
عبدالله رازی (نویسنده)

ناشر:
اقبال

درباره کتاب:
تاریخ کامل ایران (از تاسیس سلسله ماد تا انقراض قاجاریه) عنوان کتابی است از عبدالله رازی که در 0 صفحه و توسط انتشارات اقبال در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از عبدالله رازی، کتاب تاریخ مفصل ایران(دبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
ایران -- تاریخ