180 پرسش و پاسخ درباره بدن ما [کتاب های تکمیلی چرا و چگونه/8]

مولف:
فرزانه کریمی (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
180 پرسش و پاسخ درباره بدن ما [کتاب های تکمیلی چرا و چگونه/8] عنوان کتابی است با ترجمه فرزانه کریمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دایره المعارف و واژه نامه های کودکان و نوجوانان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.