خسرو پرویز؛ پادشاه ساسانی

مولف:
سعید قانعی (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
خسرو پرویز؛ پادشاه ساسانی عنوان کتابی است از سعید قانعی که در 414 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید قانعی، کتاب‌های نخست وزیران ایران(علمی)، اطلاعات عمومی سخن(سخن)، سلسله قاجاریه(آوای عشق)، انقلاب و ضد انقلاب(آشیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.