خسرو پرویز؛ پادشاه ساسانی

مولف:
سعید قانعی (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
خسرو پرویز؛ پادشاه ساسانی عنوان کتابی است از سعید قانعی که در 414 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از سعید قانعی، کتاب‌های نخست وزیران ایران(علمی)، اطلاعات عمومی سخن(سخن)، سلسله قاجاریه(آوای عشق)، انقلاب و ضد انقلاب(آشیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.