کانسارهای فلزات پایه (با میزبان سنگ های کربناتی)

گروه مولفان:
ایرج رسا (نویسنده) | احمد کاظمی مهرنیا (نویسنده)

ناشر:
روزبهان

درباره کتاب:
کانسارهای فلزات پایه (با میزبان سنگ های کربناتی) عنوان کتابی است از ایرج رسا که در 0 صفحه و توسط انتشارات روزبهان در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معدن و ذخایر معدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.