تاریخ زندان؛ در عصر قاجار و پهلوی

گروه مولفان:
ناصر ربیعی (نویسنده) | احمد راهرو خواجه (نویسنده) | حشمت الله عزیزی (نویسنده)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
تاریخ زندان؛ در عصر قاجار و پهلوی عنوان کتابی است از احمد راهرو خواجه که در 0 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شکنجه و آزار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.