کاشیگری کاخ کاتبان (نقدی بر اسفار کاتبان)

گروه مولفان:
صالح حسینی (نویسنده) | ابوتراب خسروی (نویسنده) | پویا رضوی (نویسنده)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
کاشیگری کاخ کاتبان (نقدی بر اسفار کاتبان) عنوان کتابی است از ابوتراب خسروی که در 0 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوتراب خسروی، کتاب‌های کتاب ویران(نشر چشمه)، دیوان سومنات(نشر مرکز)، هاویه(نشر مرکز)، ملکان عذاب(گمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.