کاشیگری کاخ کاتبان (نقدی بر اسفار کاتبان)

گروه مولفان:
صالح حسینی (نویسنده) | ابوتراب خسروی (نویسنده) | پویا رضوی (نویسنده)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
کاشیگری کاخ کاتبان (نقدی بر اسفار کاتبان) عنوان کتابی است از ابوتراب خسروی که در 0 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از ابوتراب خسروی، کتاب‌های کتاب ویران(نشر چشمه)، دیوان سومنات(نشر مرکز)، هاویه(نشر مرکز)، ملکان عذاب(گمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.