مجموعه اشعار نیمایوشیج

مولف:
نیما یوشیج (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
مجموعه اشعار نیمایوشیج عنوان کتابی است از نیما یوشیج که در 0 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نیما یوشیج، کتاب‌های ویران سراییدن(نشر چشمه)، ویران سراییدن(نشر چشمه)، مجموعه اشعار نیما یوشیج(نیلوفر)، غول و زن اش و ارابه اش(سولار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14