اشارات مولوی در فیه ما فیه

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | شکیبا ماهیار (گردآورنده)

ناشر:
الهام

درباره کتاب:
اشارات مولوی در فیه ما فیه عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 0 صفحه و توسط انتشارات الهام در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان