اسناد تجارت ایران در سال1287قمری

گروه مولفان:
ایرج افشار (نویسنده) | اصغر مهدوی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
اسناد تجارت ایران در سال1287قمری عنوان کتابی است از اصغر مهدوی که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1380 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از اصغر مهدوی، کتاب خلاصه سیرت رسول الله(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.