زیر خونسردترین برف جهان (مجموعه شعر)

مولف:
میمنت (میرصادقی) ذوالقدری (نویسنده)

ناشر:
مروارید

درباره کتاب:
زیر خونسردترین برف جهان (مجموعه شعر) عنوان کتابی است از میمنت (میرصادقی) ذوالقدری که در 0 صفحه و توسط انتشارات مروارید در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از میمنت (میرصادقی) ذوالقدری، کتاب‌های شاعری شیفته رنگ(نیلوفر)، این هنر شعر(نیلوفر)، از دیر تا هنوز(اشاره)، رمانهای معاصر فارسی(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,900 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14