فرهنگ و زبان گفتگو (به روایت تمثیل های مثنوی مولوی بلخی، نگرشی مردم شناختی)

مولف:
محمود روح الامینی (نویسنده)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
فرهنگ و زبان گفتگو (به روایت تمثیل های مثنوی مولوی بلخی، نگرشی مردم شناختی) عنوان کتابی است از محمود روح الامینی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود روح الامینی، کتاب‌های گرد شهر با چراغ در مبانی انسان شناسی(عطار)، حمام عمومی در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز(اطلاعات)، نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی(آگاه)، آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.