فرهنگ و زبان گفتگو (به روایت تمثیل های مثنوی مولوی بلخی، نگرشی مردم شناختی)

مولف:
محمود روح الامینی (نویسنده)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
فرهنگ و زبان گفتگو (به روایت تمثیل های مثنوی مولوی بلخی، نگرشی مردم شناختی) عنوان کتابی است از محمود روح الامینی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. از محمود روح الامینی، کتاب‌های گرد شهر با چراغ در مبانی انسان شناسی(عطار)، حمام عمومی در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز(اطلاعات)، نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی(آگاه)، آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.