زبان فارسی (3) (سال سوم آموزش متوسطه شاخه ی نظری به استثنای رشته ی ادبیات و علوم انسانی)

گروه مولفان:
حسن ذوالفقاری (نویسنده) | علی اکبر شیری (نویسنده)

ناشر:
فاطمی

درباره کتاب:
زبان فارسی (3) (سال سوم آموزش متوسطه شاخه ی نظری به استثنای رشته ی ادبیات و علوم انسانی) عنوان کتابی است از حسن ذوالفقاری که در 0 صفحه و توسط انتشارات فاطمی در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن ذوالفقاری، کتاب‌های فارسی عمومی(رشد آوران)، خورشید و مهپاره(نشر چشمه)، راهنمای ویراستاری و درست نویسی(علم)، بهار دانش(رشد آوران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.