سالهای بحرانی نسل ما (خاطرات مهندسی رحمت اله مقدم مراغه ای)

مولف:
رحمت الله مقدم مراغه ای (نویسنده)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
سالهای بحرانی نسل ما (خاطرات مهندسی رحمت اله مقدم مراغه ای) عنوان کتابی است از رحمت الله مقدم مراغه ای که در 0 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از رحمت الله مقدم مراغه ای، کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.