فرهنگ نروژی - فارسی

مولف:
عرفان قانعی فرد (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ نروژی - فارسی عنوان کتابی است از عرفان قانعی فرد که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان نروژی است. از عرفان قانعی فرد، کتاب‌های سیاست کردها در خاورمیانه(علم)، فرهنگ واژگان هنر(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.