فرهنگ نروژی - فارسی

مولف:
عرفان قانعی فرد (نویسنده)

ناشر:
رهنما

درباره کتاب:
فرهنگ نروژی - فارسی عنوان کتابی است از عرفان قانعی فرد که در 0 صفحه و توسط انتشارات رهنما در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان نروژی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عرفان قانعی فرد، کتاب‌های سیاست کردها در خاورمیانه(علم)، فرهنگ واژگان هنر(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.