درباره شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف)

مولف:
اکبر جباری (نویسنده)

ناشر:
پرسش

درباره کتاب:
درباره شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف) عنوان کتابی است از اکبر جباری که در 0 صفحه و توسط انتشارات پرسش در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان