درباره شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف)

مولف:
اکبر جباری (نویسنده)

ناشر:
پرسش

درباره کتاب:
درباره شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف) عنوان کتابی است از اکبر جباری که در 0 صفحه و توسط انتشارات پرسش در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از اکبر جباری، کتاب دازین کاوی یا تحلیل دازاین(پرسش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان