فرهنگ پزشکی دورلند مصور (انگلیسی - فارسی)

گروه مولفان:
ویلیام الگزاندر نیومن دورلند (نویسنده) | محمد هوشمند ویژه (مترجم)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ پزشکی دورلند مصور (انگلیسی - فارسی) عنوان کتابی است از ویلیام الگزاندر نیومن دورلند با ترجمه‌ی محمد هوشمند ویژه که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1385 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Dorland's Illustrated medical dictionary.. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از ویلیام الگزاندر نیومن دورلند، کتاب فرهنگ اصطلاحات پزشکی(به نشر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.