تغذیه ورزشکاران جانباز و معلول

گروه مولفان:
کاوه خبیری (نویسنده) | سپیده مهرآئین (نویسنده)

ناشر:
بامداد کتاب

درباره کتاب:
تغذیه ورزشکاران جانباز و معلول عنوان کتابی است از کاوه خبیری که در 0 صفحه و توسط انتشارات بامداد کتاب در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تغذیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاوه خبیری، کتاب‌های تغذیه ورزشی پیشرفته(علوم ورزشی)، فیزیولوژی ورزشی(انتشارات حتمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان