تغذیه ورزشکاران جانباز و معلول

گروه مولفان:
کاوه خبیری (نویسنده) | سپیده مهرآئین (نویسنده)

ناشر:
بامداد کتاب

درباره کتاب:
تغذیه ورزشکاران جانباز و معلول عنوان کتابی است از کاوه خبیری که در 0 صفحه و توسط انتشارات بامداد کتاب در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تغذیه است. از کاوه خبیری، کتاب تغذیه ورزشی پیشرفته(علوم ورزشی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان