تاریخ تمدن برای نوجوانان

مولف:
حسین آموزگار (نویسنده)

ناشر:
مهر آموز

درباره کتاب:
تاریخ تمدن برای نوجوانان عنوان کتابی است از حسین آموزگار که در 200 صفحه و توسط انتشارات مهر آموز در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تمدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان