زایش تراژدی از روح موسیقی (یا یونان انگاری و بدبینی)

گروه مولفان:
فردریش ویلهلم نیچه (نویسنده) | رویا منجم (مترجم)

ناشر:
پرسش

درباره کتاب:
زایش تراژدی از روح موسیقی (یا یونان انگاری و بدبینی) عنوان کتابی است از فردریش ویلهلم نیچه با ترجمه‌ی رویا منجم که در 0 صفحه و توسط انتشارات پرسش در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Geburtder tragdie = The birth of tragedy، 1995. موضوع اصلی این کتاب زیبایی شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فردریش ویلهلم نیچه، کتاب‌های آدمی با دیگران(نشر ثالث)، چنین گفت زرتشت(زرین)، فراسوی نیک و بد(جامی)، نقادی نقد عقل محض(بیدگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.