شکل های رنگارنگ شعرهای قشنگ 1 (آموزش نقاشی به همراه شعر)

گروه مولفان:
مهدی شیخ ربیعی (نویسنده) | آرزو باذغن (تصویرگر)

ناشر:
آبرنگ

درباره کتاب:
شکل های رنگارنگ شعرهای قشنگ 1 (آموزش نقاشی به همراه شعر) عنوان کتابی است از مهدی شیخ ربیعی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آبرنگ در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی شیخ ربیعی، کتاب‌های آموزش خوشنویسی با خودکار(آبرنگ)، آموزش خط تحریری(آبرنگ)، شکل های رنگارنگ شعرهای قشنگ 2(آبرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.