برگزیده آثار نقاشی ویدا طیاری

گروه مولفان:
ویدا طیاری (نویسنده) | جواد سیدآبادی (عکاس)

ناشر:
یساولی

درباره کتاب:
برگزیده آثار نقاشی ویدا طیاری عنوان کتابی است از ویدا طیاری که در 0 صفحه و توسط انتشارات یساولی در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشیهای ایرانی است.
قیمت کتاب
7,000 تومــان