شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری

مولف:
مهدی بامداد (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری عنوان کتابی است از مهدی بامداد که در 0 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاستمداران ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.