غرور و تعصب؛ و دنباله آن، پمبرلی

گروه مولفان:
جین آستین (نویسنده) | اما تنانت (نویسنده) | شهرام پورانفر (مترجم) | هادی عادلپور (مترجم)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
غرور و تعصب؛ و دنباله آن، پمبرلی عنوان کتابی است از جین آستین با ترجمه‌ی شهرام پورانفر که در 0 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از عنوان اصلی غرور و تعصب: "Pride and Prejudice" و پمبرلی: "Pemberley" می باشد. موضوع اصلی این کتاب داستان های انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جین آستین، کتاب‌های شور و شوریدگی(نشر ثالث)، ترغیب(نشر نی)، نورثنگر ابی(نشر نی)، عقل و احساس(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان