هزار و یک شب -مجموعه 2 جلدی

مولف:
عبداللطیف طسوجی تبریزی (مترجم)

ناشر:
الهام

درباره کتاب:
هزار و یک شب -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است با ترجمه عبداللطیف طسوجی تبریزی که در 0 صفحه و توسط انتشارات الهام در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.