آذربایجان و والی عکاس (بر اساس نسخه خطی و آلبوم علی خان والی)

مولف:
اصغر محمدزاده (گردآورنده)

ناشر:
اوحدی

درباره کتاب:
آذربایجان و والی عکاس (بر اساس نسخه خطی و آلبوم علی خان والی) عنوان کتابی است از اصغر محمدزاده که در 0 صفحه و توسط انتشارات اوحدی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.