فرهنگ حقوقی معاصر انگلیسی فارسی

مولف:
حجت الله بشارت (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ حقوقی معاصر انگلیسی فارسی عنوان کتابی است از حجت الله بشارت که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حجت الله بشارت، کتاب‌های فرهنگ حقوقی معاصر فرانسه-فارسی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ حقوقی معاصر فارسی - انگلیسی(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.