دیوان رودکی (به همراه شرح کامل دشواری ها)

گروه مولفان:
جعفر بن محمد رودکی (نویسنده) | منوچهر علی پور (مصحح)

ناشر:
تیرگان

درباره کتاب:
دیوان رودکی (به همراه شرح کامل دشواری ها) عنوان کتابی است از جعفر بن محمد رودکی که در 239 صفحه و توسط انتشارات تیرگان در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از جعفر بن محمد رودکی، کتاب‌های دیوان شعر رودکی(شرکت نشر قطره)، دیوان رودکی سمرقندی(مهر آوید)، برگزیده اشعار رودکی و منوچهری(اساطیر)، گزیده اشعار رودکی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 4ق