دیوان رودکی (به همراه شرح کامل دشواری ها)

گروه مولفان:
جعفر بن محمد رودکی (نویسنده) | منوچهر علی پور (مصحح)

ناشر:
تیرگان

درباره کتاب:
دیوان رودکی (به همراه شرح کامل دشواری ها) عنوان کتابی است از جعفر بن محمد رودکی که در 239 صفحه و توسط انتشارات تیرگان در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جعفر بن محمد رودکی، کتاب‌های دیوان شعر رودکی(شرکت نشر قطره)، دیوان رودکی سمرقندی(مهر آوید)، برگزیده اشعار رودکی و منوچهری(اساطیر)، گزیده اشعار رودکی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 4ق