آرزوهای بربادرفته

گروه مولفان:
اونوره دو بالزاک (نویسنده) | محمدجعفر پوینده (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
آرزوهای بربادرفته عنوان کتابی است از اونوره دو بالزاک با ترجمه‌ی محمدجعفر پوینده که در 864 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1386 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Illusions perdues. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اونوره دو بالزاک، کتاب‌های باباگوریو(اردیبهشت)، بابا گوریو(موسسه انتشارات امیرکبیر)، اوژنی گرانده(ناهید)، دهقانان(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
70,000 تومــان