آموزش مستقیم به همراه نظریه ها، الگوها و راهبردهای آموزشی

مولف:
رسول کرد نوقابی (نویسنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
آموزش مستقیم به همراه نظریه ها، الگوها و راهبردهای آموزشی عنوان کتابی است از رسول کرد نوقابی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دیدار در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تدریس است.
قیمت کتاب
2,000 تومــان