شکل های رنگارنگ شعرهای قشنگ 2 (آموزش نقاشی به همراه شعر)

گروه مولفان:
مهدی شیخ ربیعی (نویسنده) | آرزو باذغن (تصویرگر)

ناشر:
آبرنگ

درباره کتاب:
شکل های رنگارنگ شعرهای قشنگ 2 (آموزش نقاشی به همراه شعر) عنوان کتابی است از مهدی شیخ ربیعی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آبرنگ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی است. از مهدی شیخ ربیعی، کتاب‌های آموزش خوشنویسی با خودکار(آبرنگ)، آموزش خط تحریری(آبرنگ)، شکل های رنگارنگ شعرهای قشنگ 1(آبرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.