ترجمه عرایس البیان فی حقایق القرآن

گروه مولفان:
روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی (نویسنده) | علی بابایی (مترجم)

ناشر:
مولی

درباره کتاب:
ترجمه عرایس البیان فی حقایق القرآن عنوان کتابی است از روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی با ترجمه‌ی علی بابایی که در 0 صفحه و توسط انتشارات مولی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تأویل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی، کتاب‌های کشف الاسرار و مکاشفات الانوار(سخن)، منطق الاسرار ببیان الانوار(سخن)، ترجمه عرایس البیان فی حقایق القرآن(مولی)، ترجمه عرایس البیان فی حقایق القرآن(مولی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان