کارکرد گفتمانی سکوت (در داستان کوتاه ایرانی معاصر)

مولف:
لیلا صادقی (نویسنده)

ناشر:
نقش جهان مهر

درباره کتاب:
کارکرد گفتمانی سکوت (در داستان کوتاه ایرانی معاصر) عنوان کتابی است از لیلا صادقی که در 381 صفحه و توسط انتشارات نقش جهان مهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لیلا صادقی، کتاب‌های نشانه شناسی و نقد ادبیات استانی معاصر(سخن)، گریز از مرکز(مروارید)، درآمدی بر شعرشناسی شناختی(مروارید)، نشانه شناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.