دیوان امیر معزی (متضمن قصاید و غزلیات و مقطعات و مشتمل بر حوادث تاریخی پنجاه و پنج سال از ایام سلطنت)

گروه مولفان:
محمدبن عبدالملک امیر معزی (نویسنده) | عباس اقبال آشتیانی (نویسنده)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
دیوان امیر معزی (متضمن قصاید و غزلیات و مقطعات و مشتمل بر حوادث تاریخی پنجاه و پنج سال از ایام سلطنت) عنوان کتابی است از عباس اقبال آشتیانی که در 916 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس اقبال آشتیانی، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، میرزا تقی خان امیرکبیر(موسسه انتشارات نگاه)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق