تاریخ ایران و ممالک همجوار آن (از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان)

گروه مولفان:
آلفرد گوتشمید (نویسنده) | کیکاوس جهانداری (مترجم)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
تاریخ ایران و ممالک همجوار آن (از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان) عنوان کتابی است از آلفرد گوتشمید با ترجمه‌ی کیکاوس جهانداری که در 0 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Geschichte irans und seiner nachbar lander. موضوع اصلی این کتاب ایران است.