واقعگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران

مولف:
فدوی شکری (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
واقعگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران عنوان کتابی است از فدوی شکری که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستانهای فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.